பெண் துணையை முத்தமிட்டு மகி-ழ்விக்க சில முறைகள்

Date: 2013-03-08@ 15:32:33

முத்தம் என்பது உறவின் போது தம்பதிகளின் உடம்பில் பாயக்கூடிய மின்சாரம் ஆகும். இந்த மின்சாரத்தை உங்கள்  பெண் துணையின் உடலில் சரியாக
பாய்ச்சினால் அவர்களை வெகு எளிதாக உச்சகட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல  முடியும். பெண்ணை எவ்வாறு முத்தமிட்டு உச்சகட்டத்திற்கு அழைத்துச் செல்லமுடியும் என்பதை பார்ப்போமா...

1.  பெண் துணையின் உதட்டோடு உதடு வைத்து முத்தமிடும் முத்தம் பிரெஞ்சு முத்தம்

2. கண்களின் மேல் மற்றும் இமைகளில் கொடுக்கப்படும் மெல்லிய முத்தம்

3. நன்கு ஆழமாக நாவைச் சுழற்றி தொண்டை வரை கொடுக்கப்படும் முத்தம்

4. நீண்ட தேடுதல் முத்தம்

5.கைகளின் உள்ளே கீழிருந்து மேல் வரை கொடுக்கப்படும் முத்தம்

6. உதடுகள் மற்றும் முகத்தில் கொடுக்கப்படும் மின்னல் வேகத்திலான முத்தம்

7. காதுகளினுள் மற்றும் காது மடல்களில் கொடுக்கும் ஈரமுத்தம்

8. இதழ்களில் துவங்கி அதுமுதல் கீழிறங்கி வந்-து மர்ர்பு வரையிலும் பயணித்து மார்பக காம்புகளில் முடியும் விரைவான மற்றும் நீண்ட பரிமாற்ற முத்தம்

9. பெணட துணையின் கீழ் இதழ்களில் கொடுக்கப்படும் அதிக நேர முத்தம்


10. நாவின் மூலம் பெண் இதழ்களை வலது&இடது மற்றும் இடது&வலது வருடி கொடுக்கப்படும் முத்தம்

11. பெண்ணின் வாயினுள்நாவை நுழைத்து மெதுவாக ஒரு ஒரு பகுதியாக ஆராய்ந்து, சுழற்றிக் கொண்டே கொடுக்கப்படு சுழல் முத்தம்

12. இதழ்களையும், வாயையும் கடிக்காமல் பற்களிடையே கொண்டு வந்து தரப்படும் முத்தம்

13. மார்பகங்கள், வயிற்றுபகுதி மற்றும் பெண்ணுறுப்பு உள்ளிட்ட இடங்களில் கொடுக்கப்படும் ஆழமான முத்தம்

14. பெண்ணின் உணர்ச்சிப் பகுதியை கைவிரல்களால் தூண்டியப்படியே கொடுக்கப்படும் முத்தம்

15. பின் கழுத்து மற்றும் முதுகுப் பகுதியை சிலிர்க்க வைக்கும் முத்தம்

இப்படி ஏராளமான முத்தங்கள் உள்ளன. மேற்கண்ட முத்த வகைகளால் உங்கள் துணையை உச்சநிலைக்கு அழைத்து செல்லுங்கள்.

voltaren voltaren forte voltaren gel
voltaren go voltaren gel

Like Us on Facebook Dinkaran Daily News